List of universities and colleges in Lithuania

List of universities and colleges in Lithuania is a listing of higher education (third level education) institutions in Lithuania.

Universities

There are 23 universities in Lithuania (14 of them are public, 8 are private, and one is a branch of a Polish university):

# English name Lithuanian name Type Established Location Students
1 Academy of Business and Management* Verslo ir vadybos akademija (VVA) Private 2003 Vilnius
2 Aleksandras Stulginskis University Aleksandro Stulginskio universitetas Public 1924 Akademija (Kaunas district) 4717 (2016) [1]
3 European Humanities University** Europos Humanitarinis Universitetas (EHU) Private 2006 Vilnius 1700
4 Faculty of Economics and Informatics of the University of Bialystok***** Balstogės universiteto filialas "Ekonomikos-informatikos fakultetas" Private 2007 Vilnius
5 International Business School at Vilnius University Tarptautinė verslo mokykla (TVM) Private 1989 Vilnius 1939
6 ISM University of Management and Economics* ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas Private 1999 Vilnius / Kaunas 1695
7 Kaunas University of Technology Kauno technologijos universitetas (KTU) Public 1922 Kaunas / Panevėžys 10 495 (2015) [2]
8 Kazimieras Simonavičius University Kazimiero Simonavičiaus universitetas Private 2004 Vilnius 612
9 Klaipėda University Klaipėdos universitetas (KU) Public 1991 Klaipėda ~4500 (2015) [3]
10 LCC International University*** LCC tarptautinis universitetas Private 1991 Klaipėda 614
11 Lithuanian Academy of Music and Theatre Lietuvos muzikos ir teatro akademija Public 1919 Vilnius / Kaunas 1026
12 Lithuanian Sports University Lietuvos sporto universitetas (LSU) Public 1934 Kaunas 1878 (2016) [4]
13 Lithuanian University of Educational Sciences**** Lietuvos edukologijos universitetas Public 1935 Vilnius 4120 (2015) [5]
14 Lithuanian University of Health Sciences**** Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Public 1922 Kaunas 7930 (2015) [6]
15 Mykolas Romeris University Mykolo Romerio universitetas Public 1990 Vilnius / Kaunas 13 070 (2015)[7]
16 Šiauliai University Šiaulių universitetas (ŠU) Public 1948 Šiauliai 2950 (2015) [8]
17 Telšiai Bishop Vincentas Borisevičius Priest Seminary Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija Private 1926 Telšiai
18 The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania Lietuvos karo akademija (LKA) Public 1992 Vilnius 368
19 Vilnius Academy of Fine Arts Vilniaus dailės akademija (VDA) Public 1940 Vilnius 1944
20 Vilnius Gediminas Technical University Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) Public 1956 Vilnius 10 310 (2015) [9]
21 Vilnius St. Joseph Seminary Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija Private Vilnius
22 Vilnius University Vilniaus universitetas (VU) Public 1579 Vilnius / Kaunas 20 864 (2016) [10]
23 Vytautas Magnus University* Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) Public 1922 Kaunas / Vilnius 7709 (2015) [11]

* Study languages: English and Lithuanian;
** Study languages: Belarusian, Russian and English;
*** Study language: English;
**** Study languages: English, Lithuanian and Russian.
***** Study language: Polish.

Colleges

There are 24 colleges in Lithuania (13 of them are public and 11 are private):

# English name Lithuanian name Type Established Location Students
As of Oct 1, 2010
1 Alytus College Alytaus kolegija Public 2000 Alytus 1361
2 International School of Law and Business* Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla Private 2001 Vilnius 5415
3 Kaunas College Kauno kolegija Public 2000 Kaunas / Kėdainiai / Mastaičiai (Kaunas district) / Druskininkai / Tauragė 7941
4 Kaunas College of Forestry and Environmental Engineering Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija Public 2002 Girionys (Kaunas district) 1064
5 Kaunas Technical College Kauno technikos kolegija Public 2002 Kaunas 1482
6 Klaipėda Business Higher School Klaipėdos verslo aukštoji mokykla Private 2001 Klaipėda
7 Klaipėda State College Klaipėdos valstybinė kolegija Public 2002 Klaipėda 4380
8 Kolping College Kolpingo kolegija Private 2001 Kaunas 468
9 Lithuanian Maritime Academy Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla Public 2001 Klaipėda 1218
10 Marijampolė College Marijampolės kolegija Public 2001 Marijampolė 1539
11 North Lithuania College Šiaurės Lietuvos kolegija Private 2003 Šiauliai
12 Panevėžys College Panevėžio kolegija Public 2002 Panevėžys / Rokiškis 2266
13 Social Sciences College* Socialinių mokslų kolegija Private 2001 Klaipėda / Telšiai / Vilnius 1880
14 St. Ignatius of Loyola College** Šv. Ignaco Lojolos kolegija Private 2011 Garliava (Kaunas district)
15 Šiauliai State College Šiaulių valstybinė kolegija Public Šiauliai 2684
16 Utena College Utenos kolegija Public 2000 Utena 2437
17 Vilnius Business College Vilniaus verslo kolegija Private 2001 Vilnius
18 Vilnius College Vilniaus kolegija Public 2000 Vilnius 8207
19 Vilnius College of Design Vilniaus dizaino kolegija Private 2005 Vilnius
20 Vilnius College of Technologies and Design Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Public 2002 Vilnius 3327
21 Vilnius Co-operative College Vilniaus kooperacijos kolegija Private 2000 Vilnius / Kaunas 1504
22 V. A. Graičiūnas Higher School of Management V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla Private 2004 Kaunas
23 West Lithuania Business College Vakarų Lietuvos verslo kolegija Private 2001 Klaipėda / Šiauliai
24 Žemaitija College Žemaitijos kolegija Public 2002 Rietavas / Telšiai / Mažeikiai 1561

* Study languages: English and Lithuanian;
** Study languages: English, Lithuanian, Russian and German.

See also

References

 1. http://asu.lt/universitetas-2/dabarties-charakteristika-2/
 2. https://issuu.com/ktu.lt/docs/ktu_metine_veiklos_ataskaita_2015
 3. http://www.ku.lt/apie-universiteta
 4. http://lsu.lt/apie-lsu/faktai-ir-skaiciai
 5. https://leu.lt/download/38203/universiteto%20ataskaita%202015.pdf
 6. http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/9341/2015m.veiklosataskaita.pdf
 7. https://issuu.com/mruni_issuu/docs/mru_rektoriaus_ataskaita_2015?e=12122539/34150746
 8. http://su.lt/images/Universitetas/Dokumentai/SU_VEIKLA_2015.pdf
 9. http://www.vgtu.lt/uploads/files/dir1081/dir54/dir2/17_0.php
 10. http://www.vu.lt/apiemus/faktai
 11. http://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2016/04/2015%20m.%20VDU%20veiklos%20ataskaita(pilna).pdf
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/19/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.