Niemodlin dialect

A map from the 19th century, showing th region, where this dialect is used

The Niemodlin dialect (Polish: gwary niemodlińskie, Silesian: djalykt ńymodliński ślůnskij godki, pronunciation: ˈdjalɨkt ɲɨmɔˈdliɲski ˈɕlunskʲij ˈɡɔtki) is a Silesian dialect, used in the parts of Niemodlin city, now in Poland. Linguists differ in the classification of this dialect, some consider it a dialect of Silesian,[1] some of the Polish language.[2] It slightly differs from standard Silesian by having a characteristic pronunciation called masuring (mazuřyńy), which means that the group of consonants č š ž dž are pronounced as the alveolars c s z dz (IPA: [ts], [s], [z], and [dz], respectively). In Niemodlin Silesian phonology a nasalized vowel y ([ɨ̃]) may also occur. It is closely related to the Prudnik dialect.

Example of the dialect

Jak my byli chopcy, to my śli tys cansto na gřiby. Noubaři my śe radowali, jak my nouwjancyj prawikůw a růtkopůw nazbjyrali, bo te bůuy bardzo twardy do krouńou. Prawiki a růtkopy – z wjankša rosnům we břuskach. Śińouki a kuřůntka – te z wjankša rosnům zajś we śwjyrckach. Majślouki tys sům dobry, yno te žoudyn ńe chćou zajś roud uodźyrać, bo te musům zajś być uodźyrany, a bardzo śe lepjům po palcach. Bźony – te rosnům zajś na ślagach, na tych uodźymkach uod strumůw. I poram muchorůutkůw my tys přinůjśli, co na muchy jadźić.

References

  1. Zaręba Alfred, Szkice z dialektologii śląskiej; Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1988 - 504 s.: mapy, 1 portr.
  2. B. Wyderka, Jakoś ty to pedzioł? (część II), "Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego" 2005 nr 61-62, s. 31. Por. B. Wyderka, O wielojęzyczności Śląska, "Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego" 2004 nr 55-56.
This article is issued from Wikipedia - version of the 2/26/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.