Littoral dialect group

Map of regional groups of Slovene dialects
  Littoral (1. Šavrini, 2. Čičarija)

The Littoral dialect group (primorska narečna skupina) is a group of very heterogeneous dialects of Slovene. The Littoral dialects are spoken in most of the Slovenian Littoral (except for the mountainous areas around Tolmin and Cerkno, where Rovte dialects are spoken) and in the western part of Inner Carniola. They are also spoken by Slovenes in the Italian provinces of Trieste and Gorizia, and in the mountainous areas of eastern Friuli (Venetian Slovenia and Resia).

Phonological and morphological characteristics

Among other features, this group is characterized by diphthongization of yat > ie and o > uo, and late denasalization of *ę and *ǫ. The western dialects in this group have preserved pitch accent whereas the others have a non-tonal stress accent.

Individual dialects and subdialects

References

  1. Logar, Tine. 1996. Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave. Ljubljana: SAZU, p. 28.
  2. Šekli, Matej. 2004. "Jezik, knjižni jezik, pokrajinski oz. krajevni knjižni jezik: Genetskojezikoslovni in družbenostnojezikoslovni pristop k členjenju jezikovne stvarnosti (na primeru slovenščine)." In Erika Kržišnik (ed.), Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na slovenskem. Členitev jezikovne resničnosti. Ljubljana: Center za slovenistiko, pp. 41–58, p. 52.
  3. Šekli, Matej. 2004. "Jezik, knjižni jezik, pokrajinski oz. krajevni knjižni jezik: Genetskojezikoslovni in družbenostnojezikoslovni pristop k členjenju jezikovne stvarnosti (na primeru slovenščine)." In Erika Kržišnik (ed.), Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na slovenskem. Členitev jezikovne resničnosti. Ljubljana: Center za slovenistiko, pp. 41–58, p. 53.
  4. Rigler, Jakob. 1986. Razprave o slovenskem jeziku. Ljubljana: Slovenska matica, p. 175.
  5. Logar, Tine. 1996. Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave. Ljubljana: SAZU, p. 66.
  6. Toporišič, Jože. 1992. Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba, p. 5.
  7. Rigler, Jakob. 2001. Zbrani spisi: Jezikovnozgodovinske in dialektološke razprave. Ljubljana: Založba ZRC, p. 232.
  8. Zadravec, Franc. 1997. Slovenski roman dvajsetega stoletja, vol. 1. Murska Sobota: Pomurska založba, p. 350.
  9. Logar, Tine. 1996. Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave. Ljubljana: SAZU, p. 65.
  10. Rigler, Jakob. 1963. Južnonotranjski govori. Ljubljana: SAZU, pp. 11–12.
This article is issued from Wikipedia - version of the 12/22/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.