Banjšice dialect

The Banjšice subdialect (banjški govor,[1] banjiški govor[2]) is a Slovene subdialect of the Karst dialect in the Littoral dialect group. It is spoken on the Banjšice Plateau and in the Soča Valley, and includes the settlements of Ročinj, Kanal, and Banjšice.[2]

Phonological and morphological characteristics

The Banjšice subdialect has not been extensively studied.[3] It features fronting of secondarily accented short vowels before palatal syllables.[4]

References

  1. Smole, Vera. 1998. "Slovenska narečja." Enciklopedija Slovenije vol. 12, pp. 1–5. Ljubljana: Mladinska knjiga, p. 2.
  2. 1 2 Toporišič, Jože. 1992. Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba, p. 5.
  3. Logar, Tine. 1981. Govor kraja Podlešče na Banjšicah : glasoslovna študija. Goriški letnik: zbornik Goriškega muzeja 8: 275–283, p. 275.
  4. Logar, Tine. 1996. Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave. Ljubljana: SAZU, p. 15.


This article is issued from Wikipedia - version of the 1/2/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.