Een nieuw blog met opinie, wetenschap, achtergrond en vooral geginnegap. Met het doel om te vermaken en te informeren over de diverse achtergronden van onze schrijvers.

Dit blog is bereikbaar via clearnet IPv4 en IPv6 verbindingen via ssl op ginnegappen.nl. Daarnaast bieden wij veilige en geanonimiseerde toegang aan over het I2P netwerk via ginnegappen.i2p of via het Tor netwerk via l3vv4lvjxgy5i7i2.onion. Om het neergaan van de site tegen te gaan wordt een schaduwkopie van de site bijgehouden op het gedistribueerde IPFS netwerk via /ipns/ginnegappen.nl. Daarnaast beschikt deze server over methoden om man-in-the-middle aanvallen te detecteren volgens de recent gepubliceerde technieken in de paper van Durumeric, Halderman, et. al. voor NDSS ‘17.

Ondanks dat wij vrij weinig te verbergen hebben, geeft ginnegappen om jouw privacy en online veiligheid in het algemeen. Daarom maken wij geen gebruik van tracking cookies, komen alle bronnen vanaf hetzelfde domein en bieden wij dit blog aan over diverse protocollen. Om inzage in de bezoekersaantallen te kunnen krijgen en misbruik te voorkomen worden er op de server minimale statistieken bijgehouden. Vastgelegd worden: het pad dat opgegeven is, jouw ip-adres en de datum en tijd waar op dit plaats vond. Indien je via Tor of I2P binnenkomt leggen we het ip-adres van de tunnel vast. Bezoeken via de schaduwkopie op het IPFS netwerk worden uiteraard niet in onze statistieken meegenomen.

Als je contact wilt zoeken met een van de beheerders, dan kun je een tweet of dm versturen naar @bexysiggetje. Als je Mastodon gebruikt, dan kan dit naar @sexybiggetje@mastodon.social.

Alle originele inhoud op deze pagina is gepubliceerd in het publieke domein tenzij anders vermeld. Het staat je dus vrij om te citeren, kopiëren en refereren.


Browse veilig
Clearnet+SSL (veilig): ginnegappen.nl
I2P (veilig+anoniem): ginnegappen.i2p
Tor (veilig+anoniem): l3vv4lvjxgy5i7i2.onion
IPFS (p2p gedistribueerd): /ipns/ginnegappen.nl

Omdat het kan
Gopher: ginnegappen.nl:1070

Je bezoekt deze site via het publieke internet. Wil je I2P of Tor installeren om een nog veiligere verbinding te gebruiken?

Veilige I2P verbinding, maar let op; in sommige artikelen zijn links geplaatst naar het clearnet of tor netwerk.

Veilige Tor verbinding, maar let op; in sommige artikelen zijn links geplaatst naar het clearnet of i2p netwerk.

Mastodon