South Swedish dialects

South Swedish dialects (Swedish: sydsvenska mål) is one of the main dialect groups of Swedish. It includes the closely related dialects spoken in the formerly Danish but since 1658 Swedish traditional provinces of Scania (see Scanian dialects), Blekinge and Halland, as well as in the southern parts of Småland, which are the remains of an old dialect continuum between Danish and Swedish.[1][2] The phonology of South Swedish dialects is influenced by Danish. Examples are the use of a uvular trills (rather than alveolar trills) and "softening" of certain consonants.[3]

Notes

  1. Dahl Östen; Edlund Lars-Erik; Wastenson Leif; Elg Margareta, eds. (2010). Sveriges nationalatlas. Språken i Sverige (1st. ed.). Stockholm: Norstedt. ISBN 978-91-87760-57-0. Denna indelning baseras på drag i uttal, böjning, ordbildning och på vissa syntaktiska drag.[...]Till de sydsvenska målen räknas dialekterna i Skåne, Blekinge, södra Halland och södra Småland
  2. Wessén, Elias (1935). Våra folkmål. Stockholm: Fritze. p. 15. Olikheten mellan sydskånskan och småländskan är visserligen ganska stor, men det finns dock gemensamma drag, som motivera ett sammanhållande av alla dessa mål i en grupp.
  3. Helmer Lång "Skånska språket", pp.4 , 12-14, (reg. Danish) 16-17 (reg. consonants) Litteraturtjänst 2002, ISBN 91 85998 80 X

References


This article is issued from Wikipedia - version of the 11/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.