Oksza coat of arms

Oksza

Battle cry: Kołda
Details
Alternative names Ascia, Bradacica, Bradacice, Brodacica, Halabarda, Hoksza, Kołda
Earliest mention 12th century
Towns none
Families 91 names altogether: Aramowicz, Aramowski, Aratowski, Babski, Bartoszewicz, Bestkowski, Bierow, Błeszyński, Boczka, Bogusławski, Boksza, Brzeski, Chocianowski, Chocimowski, Chomętowski, Chudziński, Czapel, Czapski, Czechowski, Czerniachowicz, Czerwiakowski, Domarat, Domasewski, Dulek, Dylewski, Dyl, Dzierzbicki, Dziewięcki, Gawinowicz, Gawinowski, Gdowski, Gorlicki, Gosławski, Grabowski, Gramacki, Grochowalski, Gromacki, Gromadzki, Horn, Jachowski, Jackowski, Jerikowski, Jęk, Kłobuchowski, Kłobukowski, Kłomnicki, Lucyanowski, Miedźwiecki, Mietniowski, Mietulski, Minimod, Nagłowski, Oksiński, Okszyński, Okulicz, Orzechowca, Orzechowski, Ostrowski, Ożechowicz, Partheka, Pełczycki, Pijanowski, Pląskowski, Płaskowski, Poroski, Porowski, Radoszewski, Radoszewski Boxa, Radoszowski, Rawecki, Rawicki, Rej, Rey, Rokossowski, Rzuchowski, Sarzycki, Siekierka, Siekirka, Siemichowski, Siemikowski, Stablewski, Strzałecki, Strzelecki, Strzeżecki, Topolski, Wątrobiński, Wątroski, Wątróbka, Werszowiec, Wielkowski, Wierszowiec, Wilk, Zdrodowski, Zdrowski

Oksza - is a Polish coat of arms. It was used by several szlachta families in the times of the Polish-Lithuanian Commonwealth.

Notable bearers

Notable bearers of this coat of arms include:

See also

This article is issued from Wikipedia - version of the 3/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.