Nguyễn Thị Định (mother of Duy Tân)

For the communist women's leader, see Nguyễn Thị Định.

Nguyễn Thị Định (1883[1] ?) was a wife of the Vietnamese emperor Thành Thái, and the queen mother of the emperor's fifth son, the boy emperor Duy Tân (reigned 1907-1916).[2][3] Following the abdication, forced by the French, of Thành Thái, the new boy emperor's mother resided at court as queen mother, while Thành Thái was relegated to a duke, and lived with his large retinue of wives and retainers away from court. This did not prevent the former emperor for pressuring his wife, the queen mother, for funds.[4] She, with her husband and son, are buried in the tomb of Dục Đức.[5]

References

  1. Số phận của những người trong gia đình vua Thành Thái
  2. Đắc Xuân Nguyễn Chuyện ba Vua Dục Dức, Thành Thái, Duy Tân Page 81 " Việc từ chối ấy đã đến tai bà bà Mẫu hậu Nguyễn Thị Định (mẹ đích của Vua Duy Tân). Mẫu hậu rất lo buồn, bà gọi Duy Tân đến Và năn ni hết lời. Vốn là một con người hiếu thảo, Duy Tân _không thế từ chổi được nên đã nhận lời."
  3. Xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc - Page 359 Lê Nguyễn - 2005 "Thân nhân tháp tùng trong chuyến đi này có các bà phi Nguyễn Thị Định (mẹ cựu hoàng Duy Tân), "
  4. The Last Emperors of Vietnam: From Tu Duc to Bao Dai - Page 26 Oscar Chapuis - 2000 "In private, he blackmailed Duy Tan's mother, his wife, for money. Having failed to pay back a 40,000 piastre debt, he was dragged before the French justice courts. To save face, the Hue mandarins had to pick up the tab. Finally, Duy Tan's "
  5. Di sản Hán Nôm Hué̂ - Page 107 Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, Đại học quó̂c gia Hà Nội. Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn - 2003 -"Còn 10 bài thơ xướng và 10 bài thơ họa mang đầu đề “Khuê phụ thán” thì đã rô ràng là do nhà giáo Phan Quốc Quang và nhà thơ Lẽ Quang Nhơn ở Vĩnh Long thác lời Bá phi Nguyễn Thị Định (mẹ vua Duy Tân) và lời vua Thành Thái mà ...
This article is issued from Wikipedia - version of the 10/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.