List of settlements in Buzău County

This is a list of settlements in Buzău County, Romania.

The following are the county's cities and towns, along with their attached villages:

City/Town Villages
Buzău
Râmnicu Sărat
Nehoiu Bâsca Rozilei, Chirlești, Curmătura, Lunca Priporului,
Mlăjet, Nehoiașu, Păltineni, Stănila, Vinețișu
Pătârlagele Calea Chiojdului, Crâng, Fundăturile, Gornet, Lunca, Mănăstirea, Mărunțișu, Mușcel,
Poienile, Sibiciu de Sus, Stroești, Valea Lupului, Valea Sibiciului, Valea Viei
Pogoanele Căldărăști

The following are the county's communes, with component villages:

Commune Villages
Amaru Amaru, Câmpeni, Dulbanu, Lacu Sinaia, Lunca, Scorțeanca
Bălăceanu Bălăceanu
Balta Albă Amara, Balta Albă, Băile, Stăvărăști
Beceni Arbănași, Beceni, Cărpiniștea, Dogari, Florești, Gura Dimienii, Izvoru Dulce, Mărgăriți, Valea Părului
Berca Băceni, Berca, Cojanu, Joseni, Mânăstirea Rătești, Pâclele,
Pleșcoi, Pleșești, Rătești, Sătuc, Tâțârligu, Valea Nucului, Viforâta
Bisoca Băltăgari, Bisoca, Lacurile, Lopătăreasa, Pleși, Recea, Sările, Șindrila
Blăjani Blăjani, Sorești
Boldu Boldu
Bozioru Bozioru, Buduile, Fișici, Găvanele, Gresia, Izvoarele, Nucu, Scăeni, Ulmet, Văvălucile
Brădeanu Brădeanu, Mitropolia, Smârdan
Brăești Brăești, Brătilești, Goidești, Ivănețu, Pinu, Pârscovelu, Ruginoasa
Breaza Breaza, Bădeni, Greceanca, Văleanca-Vilănești, Vispești
Buda Alexandru Odobescu, Buda, Dănulești, Mucești-Dănulești, Spidele, Toropălești, Valea Largă
C. A. Rosetti Bălteni, Bâlhacu, C.A. Rosetti, Cotu Ciorii, Lunca, Vizireni
Calvini Calvini, Bâscenii de Jos, Bâscenii de Sus, Frăsinet, Olari
Cănești Cănești, Gonțești, Negoșina, Păcurile, Șuchea, Valea Verzei
Cătina Cătina, Corbu, Slobozia, Valea Cătinei, Zeletin
Cernătești Aldeni, Băești, Căldărușa, Cernătești, Fulga, Manasia, Vlădeni, Zărneștii de Slănic
Chiliile Budești, Chiliile, Crevelești, Ghiocari, Glodu-Petcari, Poiana Pletari, Trestioara
Chiojdu Bâsca Chiojdului, Cătiașu, Chiojdu, Lera, Plescioara, Poenițele
Cilibia Cilibia, Gara Cilibia, Mânzu, Movila Oii, Poșta
Cislău Bărăști, Buda Crăciunești, Cislău, Gura Bâscei, Scărișoara
Cochirleanca Boboc, Cochirleanca, Gara Bobocu, Roșioru, Târlele
Colți Aluniș, Colți, Colții de Jos, Muscelu Cărămănești
Costești Budișteni, Costești, Gomoești, Groșani, Pietrosu, Spătaru
Cozieni Anini, Bălănești, Bercești, Ciocănești, Cocârceni, Colțeni, Cozieni, Fața lui Nan, Glodurile, Izvoru,
Lungești, Nistorești, Pietraru, Punga, Teișu, Trestia, Tulburea, Valea Banului, Valea Roatei, Zăpodia
Florica Florica
Gălbinași Bentu, Gălbinași, Tăbărăști
Gherăseni Gherăseni, Sudiți
Ghergheasa Ghergheasa, Sălcioara
Glodeanu Sărat Căldărușanca, Glodeanu Sărat, Ileana, Pitulicea
Glodeanu-Siliștea Casota, Cârligu Mare, Cârligu Mic, Corbu, Cotorca, Glodeanu-Siliștea, Satu Nou, Văcăreasca
Grebănu Grebănu, Homești, Livada, Livada Mică, Plevna, Zăplazi
Gura Teghii Furtunești, Gura Teghii, Nemertea, Păltiniș, Secuiu, Varlaam, Vadu Oii
Largu Largu, Scărlătești
Lopătari Brebu, Fundata, Lopătari, Luncile, Pestrițu, Plaiu Nucului, Ploștina, Potecu, Săreni, Terca, Vârteju
Luciu Caragele, Luciu
Măgura Ciuta, Măgura
Mânzălești Beșlii, Buștea, Cireșu, Ghizdita, Gura Bădicului, Jghiab, Mânzălești, Plavățu,
Poiana Vâlcului, Satu Vechi, Trestioara, Valea Cotoarei, Valea Ursului
Mărăcineni Căpățânești, Mărăcineni, Potoceni
Mărgăritești Câmpulungeanca, Fântânele, Mărgăritești
Merei Ciobănoaia, Dealul Viei, Dobrilești, Gura Sărății, Izvoru Dulce, Lipia,
Merei, Nenciulești, Ogrăzile, Sărata-Monteoru, Valea Puțului Merei
Mihăilești Colțăneni, Mărgineanu, Mihăilești, Satu Nou
Movila Banului Cioranca, Limpeziș, Movila Banului
Murgești Batogu, Murgești, Valea Ratei
Năeni Fântânele, Fințești, Năeni, Proșca, Vârf
Odăile Capu Satului, Corneanu, Gorâni, Lacu, Odăile, Piatra Albă,
Posobești, Scoroșești, Valea Fântânei, Valea Ștefanului
Padina Padina
Pănătău Begu, Lacu cu Anini, Măguricea, Pănătău, Plăișor, Râpile, Sibiciu de Jos, Tega, Zaharești
Pardoși Chiperu, Costomiru, Pardoși, Valea lui Lalu, Valea Șchiopului
Pârscov Bădila, Curcănești, Lunca Frumoasă, Oleșești, Pârjolești, Pârscov,
Robești, Runcu, Târcov, Tocileni, Trestieni, Valea Purcarului
Pietroasele Câlțești, Clondiru de Sus, Dara, Pietroasa Mică, Pietroasele, Șarânga
Podgoria Coțatcu, Oratia, Pleșești, Podgoria, Tăbăcari
Poșta Câlnău Aliceni, Sudiți, Coconari, Poșta Câlnău, Potârnichești, Zilișteanca
Puiești Dăscălești, Lunca, Măcrina, Nicolești, Plopi, Puieștii de Jos, Puieștii de Sus
Racovițeni Budrea, Petrișoru, Racovițeni
Râmnicelu Colibași, Fotin, Râmnicelu, Știubei
Robeasca Moșești, Robeasca
Rușețu Rușețu, Sergent Ionel Ștefan
Săgeata Banița, Beilic, Bordușani, Dâmbroca, Găvănești, Movilița, Săgeata
Săhăteni Găgeni, Istrița de Jos, Săhăteni, Vintileanca
Săpoca Mătești, Săpoca
Sărulești Cărătnău de Jos, Cărătnău de Sus, Goicelu, Sările-Cătun,
Sărulești, Valea Largă-Sărulești, Valea Stânei
Scorțoasa Balta Tocila, Beciu, Dâlma, Deleni, Golu Grabicina, Grabicina de Jos,
Grabicina de Sus, Gura Văii, Plopeasa, Policiori, Scorțoasa
Scutelnici Arcanu, Brăgăreasa, Lipănescu, Scutelnici
Siriu Cașoca, Colțu Pietrii, Gura Siriului, Lunca Jariștei, Mușcelușa.
Smeeni Albești, Bălaia, Călțuna, Moisica, Smeeni, Udați-Lucieni, Udați-Mânzu.
Stâlpu Stâlpu
Tisău Bărbuncești, Grăjdana, Haleș, Izvoranu, Izvoru, Leiculești,
Pădurenii, Salcia, Strezeni, Tisău, Valea Sălciilor
Topliceni Băbeni, Ceairu, Dedulești, Gura Făgetului, Poșta, Răducești, Topliceni
Țintești Maxenu, Odaia Banului, Pogonele, Țintești
Ulmeni Băltăreți, Clondiru, Sărata, Ulmeni, Vâlcele
Unguriu Ojasca, Unguriu
Vadu Pașii Băjani, Focșănei, Gura Câlnăului, Scurtești, Stăncești, Vadu Pașii
Valea Râmnicului Oreavu, Rubla, Valea Râmnicului
Valea Salciei Modreni, Valea Salciei, Valea Salciei-Cătun
Vâlcelele Vâlcelele
Vernești Brădeanca, Cândești, Cârlomănești, Mierea, Nenciu, Nișcov,
Săsenii Noi, Săsenii pe Vale, Săsenii Vechi, Vernești, Zorești
Vintilă Vodă Bodinești, Coca-Antimirești, Coca-Niculești, Niculești,
Petrăchești, Podu Muncii, Sârbești, Smeești, Vintilă Vodă
Viperești Muscel, Pălici, Rușavăț, Tronari, Ursoaia, Viperești
Zărnești Comisoaia, Fundeni, Pruneni, Vadu Sorești, Zărnești
Ziduri Costieni, Cuculeasa, Heliade Rădulescu, Lanurile, Ziduri, Zoița
This article is issued from Wikipedia - version of the 6/8/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.