Daniel Bieliński

Daniel Bieliński (Cracow fl.1570s) was a member of the Polish Brethren of whom little is known except for his radical Judaistic views.[1] In early debates among the Brethren he is considered the early leader of Judaizer element, against the more moderate positions of Gregory Paul of Brzeziny, Jan Niemojewski, Georg Szoman, Marcin Czechowic, and Piotr of Goniadz.[2][3][4][5]

References

  1. Bracia Polscy: Ludwik Chmaj - 1957 "DANIEL BIELIŃSKI Inaczej nieco potoczyły się losy trzeciego Ślązaka, Daniela Bielińskiego, o którym bardzo nieliczne dochowały się wzmianki w źródłach ówczesnych 56. Bieliński zasłynął ze swoich bardzo radykalnych poglądów religijnych. ..."
  2. The Oxford encyclopedia of the Reformation: Volume 3 Hans J. Hillerbrand - 1996 "Among the leading theologians associated with Gregory Paul were Jan Niemojewski, Georg Szoman, Marcin Czechowic, Daniel Bielinski, and, in all probability, Piotr of Goniadz." The Judaistic strain of Polish antitrinitarianism was...
  3. Bibliotheca dissidentium: Daniel Bieliński, Stansiłlaw Budzyński, ed. André Séguenny, Jean Rott, Irena Dorota Backus - 2008
  4. The most ancient testimony: sixteenth-century Christian-Hebraica Jerome Friedman - 1983 "Marcin Czechowic, mentioned by Troki, was called the "Rabbi of Lublin" because of the strong OT ritualistic tendencies in ... Christian Francken, Walenty Krawiec, Marciej Vehe-Glirius, Daniel Bielinski, Simon Budny, and John Kratiowicz, ..."
  5. The Journal of Jewish studies: Volume 3 Society for Jewish Study - 1966 These were called in scorn " uncircumcised Jews." There were, in fact, in Vilna and apparently in some other places, cases of circumcision — even among the members of the Reformed Church. Daniel Bielinski of Cracow and his followers, "


This article is issued from Wikipedia - version of the 5/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.