Big Božna

Big Božna Creek

Confluence of Big Božna Creek (left) with Little Božna Creek (right)
Country Slovenia
Basin
Main source Polhov Gradec Hills
500 m (1,600 ft)
River mouth Gradaščica River in Polhov Gradec
46°3′36.91″N 14°18′52.58″E / 46.0602528°N 14.3146056°E / 46.0602528; 14.3146056Coordinates: 46°3′36.91″N 14°18′52.58″E / 46.0602528°N 14.3146056°E / 46.0602528; 14.3146056
Physical characteristics
Length 6.25 kilometres (3.88 mi)

Big Božna Creek (Slovene: Velika Božna) or simply the Božna,[1] also known as Božja Creek (Božja voda),[2] or Big Creek (Velika voda)[1] is a stream in northwestern Slovenia. It is the left source tributary of the Gradaščica, the right one being Little Creek (Mala voda).[3] It was recorded under the German names Salog bach or Sallog Bach (i.e., Zalog Creek) in the 18th century.[4]

Course

The source of Big Božna Creek is in the Polhov Gradec Hills west of Ljubljana, not far from Kremenik.[5] It forms part of the watershed of the Ljubljanica River. The road from Polhov Gradec to Črni Vrh runs through the Big Božna Valley.[6] The Big Božna is joined by Little Božna Creek (Mala Božna, recorded in German as the Botschnia or Botschnia bach in the 18th century[7]) about 2 km north-northwest of Polhov Gradec, and then by Little Creek (Mala Voda) south of Polhov Gradec to form the Gradaščica River.

References

  1. 1 2 Hribernik, Mirjam (2006). Možnosti razvoja občine Dobrova-Polhov Gradec s poudarkom na turizmu [Development Opportunities for the Municipality of Dobrova–Polhov Gradec with an Emphasis on Tourism] (PDF) (in Slovenian). Faculty of Arts, University of Ljubljana. p. 97.
  2. Bezlaj, France. 1956. Slovenska vodna imena, vol. 1. Ljubjana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, p. 78.
  3. Jasna, Zibelnik (2014). Spreminjanje struge in poplavne ravnice ob Gradaščici ter spreminjanje poselitve na poplavnem območju [The Changes of the Riverbed and the Flood Plain Along the Gradaščica and the Changes of the Settlement in the Flooding Area] (PDF) (in Slovenian). Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana. p. 8.
  4. Rajšp, Vincenc & Majda Ficko. 1998. Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787, vol 4. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, p. 296.
  5. Blaznik, Pavle. 1973. Škofja Loka in loško gospostvo, 973–1803. Škofja Loka: Muzejsko društvo, p. 12.
  6. Planina, Francè. 1963. Slovenija in njeni kraji. Ljubljana: Prešernova družba, p. 48.
  7. Rajšp, Vincenc & Majda Ficko. 1998. Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787, vol 4. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, p. 224.

External links


This article is issued from Wikipedia - version of the 6/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.