Besnica (stream)

Besnica

Besnica Valley
Country Slovenia
Basin
Main source Northwest of Veliko Trebeljevo
River mouth Ljubljanica River at Podgrad
46°4′21.92″N 14°38′9.32″E / 46.0727556°N 14.6359222°E / 46.0727556; 14.6359222Coordinates: 46°4′21.92″N 14°38′9.32″E / 46.0727556°N 14.6359222°E / 46.0727556; 14.6359222

The Besnica is a stream that flows through the Besnica Valley east of Ljubljana. It flows through the scattered settlement of Besnica and empties into the Ljubljanica at Podgrad as its last right tributary just before it joins the Sava River. In the past, this was also the quadruple confluence of the stream with the Sava, Kamnik Bistrica, and Ljubljanica rivers.[1][2]

Name

The name Besnica is originally a hydronym and was later also applied to the settlement of Besnica along the stream.[3] The name is derived from the Slavic adjective *běsьnъ 'rushing, swift', referring the character of the stream.[4]

See also

References

  1. Gerlica, Slavko. 1993. Podgrad z Ostrega vrha. Naša skupnost 34(5).
  2. Grilc, Viktor. 2005. Prispevek k zgodovini gospostva Osterberg. Kronika 53(3): 267–282, p. 268.
  3. Šifrer, Marjeta. 2011. Prebivalstvo Besniške doline skozi matične knjige - rojstva, poroke in smrti v 2. polovici 19. stoletja. In Danijela Trškan (ed.), Trojarjev zbornik (= Historia 19), pp. 401–416. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, p. 402.
  4. Snoj, Marko. 2009. Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen. Ljubljana: Modrijan and Založba ZRC, p. 58.

External links


This article is issued from Wikipedia - version of the 6/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.